Pran Chay Chokkhu Na Chay Lyrics

Pran Chay Chokkhu Na Chay Lyrics Pran chay chakshu na chay, mori eki tor dustar lajja sundar ese phire jay, tabe kar lagi mithya e sajja . Mukhe nahi nisware bhaas, dohe antare nirbaak...